huisje bontebok

uitzicht bontebok

Bontebok

Bontebok is een dorp met 448 inwoners en ligt 6 km ten oosten van Heerenveen aan de compagnonsvaart

Geschiedenis

Bontebok is een dorp in de gemeente Heerenveen, provincie Frieland, en telt ongeveer 448 inwoners.

Bontebok is ontstaan rond een sluis die in de Schoterlandse Compagnonsvaart werd gelegd. Deze vaart was de toegangsweg tot dit gebied en werd onder andere gebruikt voor de afvoer van de turf uit de turfontwinningsgebieden. De schippers moesten vaak lang wachten, waardoor er al snel een kern van cafés, winkeltjes en bewoning rondom de sluis ontstond.

Op het hoogtepunt waren er zelfs vijf cafés in de buurtschap te vinden. Aan één van deze cafés dankt Bontebok waarschijnlijk haar naam. Dit café wordt al in 1683 genoemd en droeg de naam "De Bonte Bok". Het had een uithangbord met de spreuk: "een bok is een bok, een bok ben ik geheten, menigeen is een bok maar wil het niet weten". Het grondgebied van Bontebok behoorde voorheen grotendeels tot Nieuwehorne en deels tot de Knipe, maar kreeg na veel strijd van de raad van de gemeente Heerenveen met ingang van 1 januari 1980 de status van dorp.

Sedert 1923 is er een openbare school de Bontebok. Van 1898 tot 1966 was er de zuivelfabriek de Gemeenschap. De fabriek is onlangs gesloopt en de school heeft per augustus 2012 ook haar deuren gesloten.

vroeger

www.dorp-bontebok.nl