dorpshuis

uitzicht bontebok

Bontebok

Bontebok is een dorp met 448 inwoners en ligt 6 km ten oosten van Heerenveen aan de compagnonsvaart

Plaatselijk belang Bontebok is een belangenvereninging welke tot doelstelling heeft het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Bontebok, het plaatselijk belang heeft o.a. contact met de gemeente. Via een lidmaatschap ondersteunt u de vereniging.

Het mailadres van plaatselijk belang is plaatselijkbelangbontebok@gmail.com

Verslagen van het plaatselijk belang is te volgen via onderstaande link:

maandelijkse verslagen / ledenvergaderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dorp-bontebok.nl